Privacybeleid

Speer IT B.V., gevestigd aan Amsterdamsestraatweg 47, 3744MA Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Speer IT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het is niet de bedoeling van onze website en/of dienst om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@speerit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken
Speer IT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens stellen ons in staat en worden gebruikt voor het leveren van de dienst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speer IT B.V., of die van een derde partij.

Geautomatiseerde besluitvorming
Speer IT B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speer IT B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Speer IT B.V. deelt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technologieën, die wij gebruiken
Speer IT B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en methoden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Speer IT B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en om deze te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies en methoden die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij u inhoud en reclame op maat kunnen aanbieden en kunnen nagaan waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina's zij bezoeken. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en methoden en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen op het niet opslaan van cookies. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.
Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies.

Persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speer IT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u die wij in een computerbestand hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@speerit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Speer IT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Speer IT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn onder andere ISO 27001 gecertificeerd. Zie voor meer informatie over informatiebeveiliging: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar: info@speerit.nl.

De gegevens die wij bewaren

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Speer IT B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Speer IT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: wij bewaren deze zolang de persoon een contactpersoon is van Speer IT B.V.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij dit privacybeleid naleven. Heeft u vragen over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
www.speerit.nl
Amsterdamsestraatweg 47
3744MA Baarn
+31 35 6237936

Brundel is Privacy Officer bij Speer IT B.V. Hij is te bereiken op: info@speerit.nl.